Bouwbudget vrijstaande woning

 1. Denkt u erover om uw eigen woning te laten ontwerpen en bouwen? Dan kan een bouwbegroting inzicht geven in welke kosten bij de bouw van uw huis zijn inbegrepen. Hieronder vindt u een voorbeeld van een bouwbudget voor een vrijstaand pand en een overzicht van richtprijzen, specificaties en andere factoren die de prijs bepalen.
Kosten (inclusief btw)
Grond 500m2 x € 300,00 per m2 150.000
Leges gemeente 5.000
Aansluitkosten nutsvoorzieningen 4.500
Sondering en bodemonderzoek 1.500
Architect en constructeur 11.000
Bouwkosten 209.000
Tegels en sanitair 20.000
Keuken 15.000
Aflak schilderwerk  4.000
 

totaal

 

420.000


Grondkosten
In Nederland is de oppervlakte van de meeste kavels tussen de vierhonderd en zevenhonderd vierkante meter. De grondprijzen wisselen per regio sterk maar een vierkante meterprijs tussen € 250,00 en € 400,00 is als uitgangspunt voor een voorbeeldbegroting reëel.

Ontwerp- en advieskosten

 • Schetsontwerp
 • Aanvragen bouwvergunning
 • Berekenen constructie
 • Tekenen constructie
 • Voorbereiden bouw
 • Begeleiden bouw

Bouwkosten

 • Aansluiten, afscheiden, beschermen en inrichten bouwplaats
 • Huren graafmachines et cetera
 • Grondwerk en afvoeren van de grond
 • Funderen
 • Installeren gas, water, elektriciteit, kabel en riool
 • Plaatsen hang en sluitwerk
 • Afsluiten CAR-verzekering
 • Bouwkundige kosten van ruwbouw en afbouw
 • Toeslagen (winst- en risicoverrekening) en algemene kosten

Bijkomende kosten

 • Leges omgevingsvergunning
 • Sonderen grond en onderzoeken bodem
 • Aansluiten riool, gas, water, elektriciteit en kabels
 • Afsluiten afbouwgarantie (optie)